BILLETSALG hverdage 12-16:00 Telefon 47 76 02 94
GJETHUSET • GJETHUSGADE 5, 3300 FREDERIKSVÆRK • TLF 40 70 50 30
CAFÉ og BILLETSALG: tirs-fre 12:00-16:00, lør 10:00-13:00 + ifb. med arrangementer
Gratis videnskabsforedrag i Gjethuset
Naturvidenskabelige foredrag i GJETHUSET

Som noget nyt i Gjethuset i 2018, inviteres publikum nu indenfor til en række livestreamede foredrag i samarbejde med Naturvidenskab, Aarhus Universitet. Fri entre til alle foredrag. 

Med foredragsserien Offentlige foredrag i Naturvidenskab har publikum i Gjethuset mulighed for at komme tættere på de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskab. Engagerede forelæsere holder foredrag om alle grene af naturvidenskaben.. Niveauet er højt, og publikum vil blive udfordret, men man kan få udbytte af alle foredrag uanset faglige forudsætninger. Der er fri entré til alle 5 foredrag. Foredragene bliver ikke offentlig tilgængelig på nettet efterfølgende.
Foredragene livestreames fra Søauditorierne, Aarhus Universitet i tidsrummet 19.00-21.00 til Gjethuset. 
Foredragsserien arrangeres af Gjethuset, Science and Technology, Aarhus Universitet og Carlsbergfondet.

Nanorobotter, Homo Sapiens,  Myrer og planeter

Gennem foredragene får deltagerne viden om mange forskellige emner. 
Første gang (6. februar) er emnet Design af biomolekyler og nanorobotter og holdes  ved lektor i biomolekylær nanoteknologi Ebbe Sloth Andersen, Interdisciplinært Nanoscience Center og Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet. Forskerne har nu afluret hvordan vores celler bygger avancerede biomolekyler. Hør om hvordan forskerne udnytter det til at designe robotter i molekylestørrelse som kan bruges til at opdage og rapportere om sygdomme og til at finde og dræbe kræftceller.

Anden gang (20.februar)  inviteres publikum til en  rumsafari blandt Mælkevejens planeter. Foredrag ved professor i astrofysik Hans Kjeldsen, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet. Tag med på en svimlende opdagelsesrejse ud i Universet og hør om nogle af de fascinerende og helt anderledes verdener, som findes milliarder af kilometer borte. Aarhus-astronomerne deltager i NASA’s mission, TESS, hvor et nyt rumteleskop opsendes i 2018.

Tredje foredrag (13.marts): Menneskedyret Homo Sapiens er et foredrag ved professor Peter Teglberg Madsen, Institut for Bioscience - Zoofysiologi, Aarhus Universitet.
Det handler om mennesker som et tilfældigt resultat af en broget evolutionsproces, og vi er en anatomisk rodebunke med lån af organer fra vores tidlige forfædre. Vores adfærd er i høj grad styret af menneskedyrets biologi og forhistorie og ikke vores frie vilje alene. Mennesket bliver af stort set alle kulturer set som et enestående toppunkt i en guddommelig skabelsesproces. Videnskabeligt set er Homo sapiens dog blot et mellemstort pattedyr med en lang og dramatisk udviklingshistorie. Kun gennem de sidste 30.000 år har det moderne menneske spillet en betydelig rolle på jorden.

Fjerde gang ( 17.april) handler om noget så forunderligt som myren og er et foredrag ved seniorforsker i insekt- og planteøkologi Joachim Offenberg, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. Myrerne opfandt landbruget længe før mennesket opstod. De organiserer sig som superorganismer og er på flere måder mere succesfulde end mennesket. Hør hvordan forskerne er begyndt at udnytte myrernes egenskaber til bl.a. biologisk bekæmpelse af skadedyr. Er myrerne en større succes end menneskene? Måske. Det kommer an på hvordan man måler succes. Selv om de er små, vejer myrerne på kloden, samlet set, mere end hele menneskeheden.

Femte og sidste gang i foråret og denne omgang (1.maj) er på engelsk og har titlen: Reward, prediction & Brain Dopamine. Forelæsningen er af professor i neuropsykiatri Ray Dolan, University College London.  Evolutionen har vænnet den menneskelige hjerne til at søge belønninger hele tiden. Det være sig mad, sex eller den næste episode på Netflix, den menneskelige hjerne frigiver et kemikalie kaldet dopamin for at fremme gentagelse af behagelige aktiviteter. Dette rejser spørgsmålet: Hvor vigtigt er dopamin til mental funktion?

Alle foredragene er gratis men kræver tilmeldelse til hver gang – på mail: gjethuset@gjethuset.dk. 
10. januar 2018