Info
 • Dato
  31.
  Marts
  2020
 • Tid
  18.55
 • Sted
  Gjethuset
 • Genre
  Foredrag

AFLYST // Foredrag: Dybhavet

INFO OM CORONA (COVID-19)

I forbindelse med myndighedernes udmelding onsdag aften er Gjethuset lukket med øjeblikkelig varsel. Vi aflyser alle koncerter og arrangementer fra torsdag d. 12. marts og frem til d. 1. april.

Mht. købte billetter og information til kunder om aflysninger eller flytninger af events arbejder vi i dag på at give alle besked!

Vi vil løbende følge situationen og informere via vores hjemmeside og Facebookside.

Pas godt på jer selv og hinanden

Vi ses snart igen i Gjethuset!

Gjethuset og Aarhus Universitet præsenterer:

Livestream: Dybhavet – nyt fra en ukendt verden

Livestreamet foredrag: Få en intro til dybet i havet, og hør om den nye forskning der viser hvordan mikroorganismer lever i dybet og hvordan ekspeditioner har studeret livet på bunden.

 

Dybhavet dækker mere end halvdelen af Jordens areal og det meste er uudforsket. Dels er det meget vanskeligt at fortage målinger og indsamle materiale på havets største dybder, dels har man tidligere fejlagtigt troet at processerne i dybhavet ikke er vigtige for livsforholdene på Jorden.

De dybeste dele af oceanerne, kaldes ‘den hadale zone’. Zonen indbefatter bl.a. 27 enorme grave der strækker sig tusinder af kilometer langs kontinenternes, geologisk ustabile, rand – der hvor havbundsplader og kontinentalplader støder sammen.
Den nyeste forskning viser overraskende at disse grave er ”oaser” for livet i dybhavet. Omsætningen af organisk materiale er meget høj og man opdager hele tiden ukendte organismer der er tilpasset det ekstreme tryk i gravene.

Under havbundens overflade i dybhavet lever der ingen dyr – det er mikroorganismernes verden. De lever af døde alger og dyr fra vandsøjlen hvis organiske rester begraves dybt ned i havbunden. Det organiske stof slipper aldrig op, men efter millioner af år omsættes det ekstremt langsomt.

På ekspeditioner med skibe med lange bor, som kan bore ned i havbunden, studerer forskerne havbundens liv på store dybder.
For nogle år siden blev den første videnskabelige boreekspedition gennemført i danske farvande. Resultaterne fortalte om Østersøens klimaudvikling igennem de sidste 15.000 år og om de rige bakteriesamfund som har levet i havbunden siden istiden.

 

Om forskerne

Ronnie N. Glud

Ronnie N. Glud forsker i biogeokemi og mikrobiologi og arbejder med forskellige aspekter af kulstofkredsløbet, herunder hvordan organisk materiale produceres og nedbrydes i havet. Han har i særlig grad arbejdet med de mikrobielle processer i havbunden for at undersøge hvilke faktorer der påvirker omsætningen af organisk materiale og hvorledes processerne spiller sammen med havets kemi, klimaforandringer og menneskelige påvirkninger.

Ronnie N. Glud er professor i marin biogeokemi ved Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Han er uddannet som mikrobiolog fra Aarhus Universitet i 1990 hvorfra han også tog sin ph.d.-grad i 1993 og han blev i 2007 dr.scient. ved Københavns Universitet på en afhandling om iltdynamik i havbunden.

Ronnie har arbejdet i mange forskellige egne – fra højarktiske fjordsystemer, tropiske koralrev og mangrovesumpe til de dybeste egne af verdenshavet. Han har udviklet en række nye teknikker og målesystemer der muliggør detaljerede studier af processer i komplekse mikrobielle samfund i havis, i synkende partikler i havet samt i havbunden. Processer der er helt fundamentale for at forstå hvordan havets kemi og forholdene på Jorden har udviklet sig.

Bo Barker Jørgensen

Bo Barker Jørgensens store interesse for havbiologi fik han som helt ung ved at dykke i danske farvande. Her oplevede han de dramatiske ændringer der sker på havbunden ved iltsvind hvor bunddyrene dør, og bakterierne får overtaget og dækker bunden med det såkaldte ”ligklæde”. Bo fik en brændende lyst til at forstå hvad det var for processer der foregik og hvordan disse bakterier levede.

Bo Barker Jørgensen udviklede en metode med radioaktivt sporstof til at måle bakteriernes respiration og enorme produktion af svovlbrinte nede i den iltfrie havbund. Metoden bruges i dag i hele verden.

Bo Barker Jørgensen er i dag professor i mikrobiologi ved Aarhus Universitet. Han begyndte sin karriere med at studere biologi ved Københavns Universitet og efterfølgende ved Aarhus Universitet hvor han i 1973 var universitetets første (og dengang eneste) student i faget marinbiologi. Efter endt eksamen blev han ansat ved Afdeling for Genetik og Økologi, Aarhus Universitet hvorfra han også opnåede en doktorgrad i 1979.

 

OBS

Foredraget er gratis, men kræver tilmelding. Du kan hente billetter gratis her på siden.
Eventet er populært, så meld gerne fra i god tid, hvis du bliver forhindret i at møde op.
Siddepladser uden nummer.